Administration
Pulterrum

Henvendelser om pulterrum skal rettes til Kim P. Pedersen, Nansensgade 36, 5. email: parlykim@gmail.com (mobil 22 17 18 46).

 

Det tilstræbes at tilbyde flest mulige at låne et pulterrum, evt. på delebasis. Imidlertid gør det begrænsede antal rum som foreningen råder over, at det ikke muligt at tilbyde alle boliger et rum på samme tid. Lånere opfordres derfor til straks at meddele såfremt man ikke mere har behov for rummet eller hvis der er plads til flere brugere.

 

Låner attesterer at være indforstået med regler og forhold for brug af pulterrummet.


Regler og forhold for lån af pulterrum

 1. Der kan ikke rejses krav om råderet over et pulterrum og uanset låneperiodens længde, kan der ikke opnås hævdret på rummet.
 2. Ved overdragelse erlægges depositum forud, kr. 500. som opkræves over huslejen.
 3. Lånere skal - uanset begrundelse - kunne afstå og aflevere rummet senest 30 dage efter bestyrelsens varsel.
 4. I tilfælde af tilsyn eller reparation af ejendommen skal bestyrelse eller håndværkere, med kort varsel have adgang til rummet.
 5. Der skal på døren stå tydeligt navn og adresse på lånerne.
 6. Brandbare materialer, f.eks. maling og kemiske væsker, må ikke opbevares i rummet.
 7. Der må ikke henstilles genstande eller affald på fælles gangareal.
 8. Delere af rum aftaler interne forhold indbyrdes, herunder adgang, fordeling og aflevering ved fraflytning.
 9. Fjernelse af genstande fra andre rum - ulåste som ubenyttede - betragtes som tyveri.
 10. Ved fraflytning/aflevering skal rummet henstå ryddet og rengjort. Bestyrelsen/repræsentant vurderer om det er tilfældet. For mangler uanset omfang, tilbageholdes depositum.
 11. Ved ekstern fraflytning følger rummet ikke lejligheden, men tilbydes den næste på listen.
 12. Overholder låneren ikke nævnte krav, kan rummet inddrages med 30 dages varsel og udlånes til den næste på listen.

 •  OBS! Vinduer skal holdes lukkede af hensyn til risiko for vandskader. Den enkelte bruger er fuldt ansvarlig for enhver følgeskade af åbent vindue.
 •  Vær opmærksom på ikke at beskadige trappevægge og træværk under transport. Bredden på flere indgangsdøre til loftarealet er max 54 cm.
 •  Foreningens forsikring dækker ikke tyveri fra pulterrum eller fælles loftareal.

Rum fordeles i den rækkefølge ønsket om pulterrum kommer til bestyrelsens kendskab. Listen herunder opdateres nogenlunde løbende ved bevægelser.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Venteliste til pulterrum

   
Morten Wibrand   25.07.17 
Stina Sjøgren   27.07.17 
Michael Gad  27.09.17 
Emil Lundberg   24.10.17 
Emilie Bierlich   21.11.17 
Nana Torp   17.01.18 
Niels Grau-Herzog   30.03.18 
Lachlan Forbes   12.05.18 
Yoko Maja Hifling Rahbek Hansen   05.10.18 
10 Naja Utzon Popov   18.11.18 
11 Pernille Kjærbye   09.06.19 
12 Cecilie Stougaard   27.10.19 
13 Frederikke Nolfi Frøstrup   15.12.19 

Hent ansøgning om pulterrum her:

Pulterrum.pdf


Plantegninger over pulterrum:Loftrum_Turersensgade_10-12.pdf

Loftrum_Nansensgade-30.pdf

Loftrum_Nansensgade-38.pdf

Loftrum_Schacksgade-11.pdf


Last update:  19:50 15/12 2019